Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında rızıklanmaktadırlar. Ali İmran Süresi 169.Ayet

Bezzaz-ı Cedid Camii

Bezzaz-ı Cedid Camii
TARİHÇESİ :

Merdivenli Mescid Sır Ali Mescidi ve Bezzaziye Mescidi adlarıyla da bilinen Bezzâz-ı Cedîd 16. yüzyılda, önce Enderun'da sır kâti¬bi, sonra vezir olan Bezzaz-ı Cedid Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.Mimarı belli olmayan eser, bir süre boyahane olarak kullanılmış, daha sonra 1965 yılında onarılarak tekrar aslına uygun olarak faaliyet gösterecek duruma getirilmiştir. Daha önce içindeki fabrikanın bacası olarak kullanılan minaresi yıkılmış ve tekrar onarılmıştır.

İstanbul Ansiklopedisi'nde, camiin 1921 yılına kadar ibadete açık olduğu, bu tarihte Evkafça kadro dışı bırakıldığı, önce bir mesken olarak kiralandığı, ikinci Dünya Savaşı başında kaba kasap kağıdı imalâthanesi olduğu, sonra iplik boyahane¬sine çevrildiği bildirilmektedir. 1957— 1958'de tekrar mescid olmak üzere boşaltıldığı da yine aynı kaynakta belirtiliyor.

MİMARİ YAPISI :

Merkezde tek kubbe, yanlarda ise 4 yarım kubbesi bulunmaktadır. Alanı 218 metrekare kadardır. Tek şerefeli bir minaresi ve altında dükkânlar bulunmaktadır. Fevkani olan camiye 12 merdivenle çıkılmaktadır. Banisinin kabri bilinmemektedir,

DİĞER BİLGİLER :

Uzunçarşı caddesi ile Havancı Sokağı kavşağı köşesinde bulunan camiin Erkekler için Tuvaleti Abdest alma yeri ve birde kuyusu bulunmaktadır.Bir İmam-Hatibin görev yaptığı camide , vakit namazlarında ortalama 35-40 Cuma namazlarında 250-300 cemaati bulunmaktadır.
765 gösterim

Görevliler

İmam Hatip
Dursunali SARİGÜL

İletişim

Resimler